ucs@ucspoland.pl

30 stycznia 2018

Zestawy dozujące do układów chłodzenia

Dozowanie biocydów do wody lodowej   SCHEMAT PODŁĄCZENIA   Dozowanie biocydów do wody chłodzącej SCHEMAT PODŁĄCZENIA   Dozowanie inhibitorów korozji i antyskalantów SCHEMAT PODŁĄCZENIA
30 stycznia 2018

Zestawy dozujące do układów kotłowych

Dozowanie preparatów do ochrony przed korozją i wytrącaniem osadów SCHEMAT PODŁĄCZENIA   SCHEMAT PODŁĄCZENIA   Dozowanie preparatów do korekcji pH   SCHEMAT PODŁĄCZENIA
30 stycznia 2018

Układ automatycznego odsalania

Schemat układu automatycznego odsalania umożliwiającego kontrolę przewodnictwa wody obiegowej skraplaczy i wież wyparnych.         Tablicowy układ odsalania CD 40 W-S1/T wraz z regulatorem […]
30 stycznia 2018

Zestawy pompowe

Zestawy pompowe do chemicznego oczyszczania instalacji i urządzeń energetycznych z osadów kamienia wodnego i produktów korozji.   Koncepcję zestawów opracowano na bazie wieloletnich doświadczeń naszej firmy […]