Problemy uszkodzeń membran RO oraz konserwacja i renowacja membran