Parmetol K 40 i K 20

Parmetol K40

PARMETOL K40 i K20 – to wysoce efektywne biocydy przeznaczone do dezynfekcji i konserwacji wody w przemysłowych systemach chłodzenia.

Preparat PARMETOL K 40 jest skutecznym dezynfektantem działającym w środowisku wodnym. Niszczy i hamuje wzrost mikroorganizmów z grupy bakterii, grzybów i glonów. Skutecznie likwiduje warstwę biofilmu. Zapobiega odorom i procesom korozyjnym, związanym z działalnością bakterii siarkowych (SRB). Substancja aktywna preparatu wykazuje wysoką aktywność biobójczą już w bardzo niewielkich stężeniach i w szerokim zakresie odczynu pH (od 6,5 do 9,5). Produkt biodegradowalny.
Parmetol K20 jest biocydem nieutleniającym, nie uwalnia do wody halogenów (chlor, brom) i nie powoduje korozji materiałów konstrukcyjnych. Preparat może być stosowany do dezynfekcji wody obiegowej w układach chłodzenia typu otwartego z recyrkulacją, a także do dezynfekcji wody obiegowej w zamkniętych układach chłodzenia i dezynfekcji wody lodowej.

Główne obszary zastosowań:

  • obiegi wież wyparnych,

  • obiegi skraplaczy natryskowo-wyparnych,

  • zamknięte obiegi chłodzenia.

 

KARTA PRODUKTU
ATEST HIGIENICZNY

fluoxetine