Produkty

RADINER ST
22 stycznia 2018
Radiner KPX-K
22 stycznia 2018
Pokaż wszystkie

Radiner KPX – czyszczenie kotłów metodą ON-LINE

RADINER KPX bezkwasowe usuwanie osadów kamienia kotłowego z kotłów parowych w trakcie normalnej ich eksploatacji.

W przypadku zalegania w kotle parowym osadów mineralnych, często jedyną metodą przywrócenia pierw

otnej sprawności kotła, jest jego chemiczne oczyszczenie. Zabieg taki częstokroć wiąże się z wysokimi kosztami, w związku z koniecznością zlecenia całości prac kwalifikowanej firmie, dysponującej stosownymi uprawnieniami (uprawnienia UDT). Stosowane w zabiegu chemicznego czyszczenia chemikalia, w postaci silnych kwasów nieorganicznych stwarzają liczne zagrożenia zarówno dla personelu (właściwości żrące), jak i dla materiałów konstrukcyjnych (korozja).

Bezpieczną alternatywą dla kwasowego oczyszczania chemicznego kotłów jest zastosowanie technologii Radiner KPX – oczyszczania kotła on-line, w trakcie jego normalnej eksploatacji. Do oczyszczania kotłów w systemie on-line stosuje się preparaty chelatujące (kompleksujące) z domieszką substancji penetrujących osady, oraz związków antypiennych i antyskalantów. W ofercie firmy MARCOR są to preparaty Radiner KPX-K i Radiner KPX-Z. Stosuje się zróżnicowane dawki preparatów w zależności od składu chemicznego osadów i jakości wody zasilającej. Oczyszczanie kotła metodą on-line trwa od 4 tygodni do pół roku w zależności od ilości osadu.

METODA 1 – układ dozujący sterowany impulsem z wodomierza

METODA 2 – układ dozujący sterowany włączeniem pompy zasilającej kocioł