Produkty

Radiner KPX-K
22 stycznia 2018
Renstud JM
22 stycznia 2018
Pokaż wszystkie

Radiner KPX-Z

Preparat zawierający mieszaninę soli kompleksujących kwasów organicznych, przeznaczony do usuwania osadów wytrąconych soli wapnia i magnezu, w tym siarczanów, z wymienników ciepła układów chłodzenia, kotłów wodnych i parowych oraz instalacji technologicznych.

Do usuwania osadów kamienia kotłowego i wodnego z wymienników ciepła systemu ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania, układów chłodzenia, kotłów wodnych i parowych oraz instalacji wodociągowych. W szczególności zalecany do usuwania trudno rozpuszczalnych osadów siarczanowych i fosforanowych.