Produkty

Radiner KPX-Z
22 stycznia 2018
Alkamar
22 stycznia 2018
Pokaż wszystkie

Renstud JM

Dwuskładnikowy preparat do chemicznego oczyszczania sieci wodociągowych, filtrów studni głębinowych i zbiorników wody pitnej.

Kompozycja Renstud – JM jest przeznaczona dla celów oczyszczania sieci wodociągowych z osadów związków żelaza Fe3+ powstałych w efekcie utleniania chemicznego bądź działalności bakterii żelazistych. Renstud – JM znajduje również zastosowanie do oczyszczania filtrów studni głębinowych z osadów związków żelaza powodujących kolmatację filtrów, które są przyczyną spadku wydajności studni.

Kolumna w zbiorniku na wodę pitną przed i po oczyszczeniu za pomocą preparatu Renstud JM

 

Widok ogólny na oczyszczony zbiornik na wodę pitną