Компактные умягчители

Профессиональные умягчители
26 января 2019

Компактные умягчители

Zmiękczacze kompaktowe to kompletne, jednoelementowe urządzenia. Zarówno butla ze złożem jonowymiennym, jak i zbiornik na sól do regeneracji, znajdują się w jednym pojemniku z tworzywa sztucznego. Charakteryzują się estetyką wykonania i jednolitą konstrukcją, zajmując niewiele powierzchni.

Urządzenia są w pełni zautomatyzowane, ograniczając do minimum obsługę (uzupełnianie soli tabletkowanej). Niektóre modele wyposażone są w zawory mieszające, pozwalające ustawić żądaną twardość wody na wyjściu.

W przemyśle zmiękczacze kompaktowe wykorzystywane są głównie w obiektach usługowych lub laboratoriach.

Zasada działania

Zmiękczacz usuwa z wody kationy powodujące powstawanie kamienia. W trakcie przepływu wody przez złoże jonowymienne zatrzymywane są jony wapnia oraz magnezu, a oddawane jony sodowe. W ten sposób osiągana jest minimalna twardość szczątkowa <0,05°dH. Po wyczerpaniu zdolności jonowymiennej złoże automatycznie poddawane jest procesowi regeneracji przy użyciu roztworu solanki.
Proces zmiękczania wody nie zmienia jej odczynu pH, ani przewodnictwa.

Zapytanie dotyczące oferty zmiękczaczy kompaktowych prosimy kierować na: marcor@marcor.com.pl