Реализации

Stacja uzdatniania wody studziennej, wykorzystywanej do uzupełniania wieży wyparnej
Na trzecim zdjęciu od lewej: zestaw dozujący preparaty kondycjonujące, kolumna odżelaziacza, kolumna odmanganiacza, dwukolumnowy system zmiękczający, odwrócona osmoza.
Stacja zmiękczania o wydajności 70 m3/h