смягчители

26 января 2019

Профессиональные умягчители

Zautomatyzowane zmiękczacze profesjonalne – seria MX Dostępne w wariantach: — jednokolumnowe, — dwukolumnowe (jedno – i dwugłowicowe), — trójkolumnowe. Stacje zapewniają bezobsługową, ciągłą produkcję wody miękkiej […]
26 января 2019

Компактные умягчители

Zmiękczacze kompaktowe to kompletne, jednoelementowe urządzenia. Zarówno butla ze złożem jonowymiennym, jak i zbiornik na sól do regeneracji, znajdują się w jednym pojemniku z tworzywa sztucznego. […]