mask

ALKAMAR+

Preparat wraz z dodatkiem detergentu służy do alkalicznego czyszczenia układów wodnych z zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego.