mask

Kotłownie i obiegi grzewcze

Wysoka jakość wody uzupełniającej przemysłowe układy grzewcze i kotłownie parowe zapewnia długotrwałą ochronę urządzeń przed wytrącaniem się osadów oraz korozją. W zależności od stopnia uzdatnienia możemy wyróżnić wodę surową, zmiękczoną i zdemineralizowaną. Zmiękczanie jest procesem, który pozwala na usunięcie z wody twardości, tj. kationów wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+), odpowiedzialnych za powstawanie kamienia kotłowego powodującego utratę pełnej sprawności oraz pogorszenie parametrów hydraulicznych. Demineralizacja wody natomiast uzyskiwana jest z tzw. odwróconej osmozy (RO). Stacje RO (reverse osmosis) pozwalają na usunięcie z wody wszystkich związków mogących w niekorzystny sposób wpłynąć na pracę urządzenia. Dodatkową korzyścią płynącą z zastosowania odwróconej osmozy jest jej praktycznie bezobsługowa praca. Nie wymaga wykorzystania roztworu regeneracyjnego (solanki), niezbędnego w przypadku stacji zmiękczania. Dobór odpowiedniej stacji zmiękczania wody oraz układu odwróconej osmozy (RO) następuje w oparciu o parametry wody surowej oraz indywidualne zapotrzebowanie klienta.

Wieloletnia praktyka MARCOR pozwala na spełnienie wymagań stawianych przez producentów kotłów, wytwornic pary czy innych urządzeń energetycznych. W celu maksymalnego zabezpieczenia powierzchni grzewczych przed osadami i korozją niezbędne jest równoległe zastosowanie uzdatniania oraz odpowiedniego kondycjonowania wody przy użyciu preparatów korekcyjnych. Istotnym parametrem zabezpieczającym materiały konstrukcyjne przed korozją jest odpowiednie pH wody zasilającej, które możemy podnieść do wymaganego poziomu wykorzystując preparat ALKAMAR+. Jednym z czynników inicjujących proces korozji (utleniania) jest tlen. Nawet niewielka ilość wystarczy do postępowania niszczenia metalu. Możemy temu zapobiegać wiążąc rozpuszczony w wodzie tlen szczątkowy (po odgazowywaniu próżniowym lub termicznym) przy użyciu związków obecnych w preparacie TANIMAR KONC. Dodatkową korzyścią jego zastosowania jest zdolność do dyspergowania wytrącających się osadów i zabezpieczenie przed ich osadzaniem na ściankach kotła. W przypadku, gdy woda zasilająca zawiera znaczne ilości krzemionki, a niemożliwe jest zastosowanie układu odwróconej osmozy, proponujemy wdrożenie dozowania preparatu SILIMAR, który zapobiega wytrącaniu trudno rozpuszczalnych osadów krzemianowych.