mask

Usługi serwisowe i kontrolingowe

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług związanych z serwisowaniem urządzeń stacji uzdatniania wody oraz kontrolingiem korozyjnym w firmach wykorzystujących wodę do celów związanych bezpośrednio z obróbką energetyczną, technologiczną czy procesową. Kontroling to nic innego, jak bieżący monitoring szybkości korozji wewnątrz instalacji wodnych i glikolowych. W 2015 roku uzyskaliśmy stosowne uprawnienia UDT, które pozwalają nam przeprowadzać zabiegi chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Jesteśmy pionierami w tej dziedzinie na rynku polskim, przecieramy szlaki dla innych firm z branży. Ze swojej strony zapewniamy pełne wsparcie analityczne. Natomiast stałym odbiorcom naszych preparatów oferujemy dodatkowo bezpłatny serwis specjalistyczny oraz przeprowadzanie badań laboratoryjnych.

Jak wygląda kontroling korozyjny?

Metoda kontrolingu korozyjnego znajduje zastosowanie zarówno w przypadku instalacji chłodniczych, jak i ciepłowniczych. Kontroling korozyjny dzieli się na trzy etapy. Pierwszy z nich to monitoring służący wychwytywaniu wszelkich ubytków korozyjnych i szybkości korozji ogólnej metali w instalacjach przemysłowych. Bazujemy na technice korozymetrii rezystancyjnej. Drugim etapem jest szczegółowa analiza wyników pobranych z korozymetru oraz przeprowadzenie pełnych badań laboratoryjnych z próbek roztworów. Pozwala to na prognozowanie bezpieczeństwa chemiczno – korozyjnego instalacji od wewnątrz. Analiza chemiczna dokonywana jest w naszym własnym laboratorium. Trzecim i równocześnie ostatnim etapem kontrolingu korozyjnego jest korekcja chemiczna.