mask

Odgazowanie (O₂)

Odgazowywacz hybrydowy IONDEOX to urządzenie wykorzystujące nowatorską technologię odgazowania wody, łączącą zalety odgazowania próżniowego z wiązaniem tlenu na katalicznym złożu jonowymiennym (produkt MARCOR). Dzięki połączeniu tych dwóch technologii możliwe jest uzyskanie praktycznie całkowitego odtlenienia wody zimnej, do poziomu tlenu szczątkowego, a nawet poniżej tego poziomu (< 0,001 mg O₂/l). Ponadto w odróżnieniu od np. odgazowania katalitycznego urządzenie zapewnia wysokie odgazowanie wody względem innych gazów rozpuszczonych, jak dwutlenek węgla (ok 90%), czy azot (ponad 70%).

Urządzenie składa się z dwóch modułów. Pierwszym jest moduł odgazowania próżniowego, wyposażony w naczynie ciśnieniowe, pompę próżniową, system cyklonowego odgazowania oraz zaawansowany komputer sterujący – BrainCube. Drugi z modułów stanowi kolumna jonowymienna ze złożem katalitycznym z automatyczną głowicą sterującą, wykorzystująca specjalne właściwości katalitycznego złoża jonowymiennego (producent MARCOR) o zdolności wiązania tlenu.