mask

Usuwanie osadów

Niewłaściwe przygotowanie wody wiąże się z występowaniem szeregu problemów. Z wody o średniej lub wysokiej twardości, w połączeniu z wymianą ciepła, wytrąca się kamień wodny będący bardzo skutecznym izolatorem. Dodatkowo kamień odkładający się wewnątrz instalacji znacznie zmniejsza średnice rur, spowalniając przepływ wody. Korozja metali jest przyczyną przecieków, awarii, ale także barwienia oraz niszczenia armatury, pomp, etc. Natomiast w wyniku skażenia biologicznego powstaje m.in. biofilm, pod którym może rozpocząć się zjawisko „korozji podosadowej”. Ponadto woda przeznaczona do spożycia, ciepła użytkowa oraz mająca styczność z produktem spożywczym musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
MARCOR produkuje preparaty chemiczne do usuwania wszystkich powyższych rodzajów osadów.