mask

Biocyd do układów chłodzenia

Biocyd do układów chłodzenia – to wysoce efektywne biocydy przeznaczone do dezynfekcji i konserwacji wody w przemysłowych systemach chłodzenia.

Preparat jest skutecznym dezynfektantem działającym w środowisku wodnym. Niszczy i hamuje wzrost mikroorganizmów z grupy bakterii, grzybów i glonów. Skutecznie likwiduje warstwę biofilmu. Zapobiega odorom i procesom korozyjnym, związanym z działalnością bakterii siarkowych (SRB). Substancja aktywna preparatu wykazuje wysoką aktywność biobójczą już w bardzo niewielkich stężeniach i w szerokim zakresie odczynu pH (od 6,5 do 9,5). Produkt biodegradowalny.

Preparat jest biocydem nieutleniającym, nie uwalnia do wody halogenów (chlor, brom) i nie powoduje korozji materiałów konstrukcyjnych. Preparat może być stosowany do dezynfekcji wody obiegowej w układach chłodzenia typu otwartego z recyrkulacją, a także do dezynfekcji wody obiegowej w zamkniętych układach chłodzenia i dezynfekcji wody lodowej.

Główne obszary zastosowań:

  • obiegi wież wyparnych,
  • obiegi skraplaczy natryskowo-wyparnych,
  • zamknięte obiegi chłodzenia.