mask

RADINER KPX ON-LINE

Preparat Radiner KPX-K służy do chemicznego oczyszczania kotłów parowych w trakcie ich normalnej eksploatacji. Jest to metoda czyszczenia kotła z osadzonego w kotle osadu, stosowana, gdy grubość osadu jest mniejsza niż 2 mm. Zabieg oczyszczania kotła on-line, w zależności od ilości nagromadzonych osadów, może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Preparat czyszczący podaje się do wody zasilającej kocioł. Dawkę preparatu dobiera się w oparciu o analizę fizyko–chemiczną wody zasilającej, a w szczególności o zmierzoną wartość twardości ogólnej. Dozowanie preparatu czyszczącego Radiner KPX-K odbywa się z wykorzystaniem membranowej pompy dozującej sprzężonej z zasilaniem pompy podającej wodę do kotła. Podczas dozowania preparatu czyszczącego
on-line, kocioł pracuje w normalnym reżimie, nie ma również potrzeby wstrzymywania dozowania do kotła, stosowanych w trakcie jego normalnej eksploatacji środków korekcyjnych.