mask

Uzdatnianie wody kotłowej

Uzdatnianie wody kotłowej musi być odpowiednio dopasowane do charakterystyki działania tego typu urządzeń. Parametry pracy kotłów charakteryzują się wysoką temperaturą, ciśnieniem. W tych warunkach niewłaściwie przygotowana woda niesie zagrożenie szeregu problemów: korozji, wytrąceń kamienia kotłowego, rozszczelnień i przegrzań podosadowych. Producenci kotłów i wytwornic pary  ściśle określają parametry wody zasilającej, jak i kotłowej. Produkowane w MARCOR preparaty spełniają jednocześnie szereg funkcji: regulatory odczynu pH, inhibitory korozji, antyskalanty osadów, reduktory tlenu resztkowego. Dozowanie preparatów MARCOR w niewielkich dawkach (już od 8 ml/m3)  zapewnia bezpieczeństwo powierzchni grzewczych.

Przygotowanie wody kotłowej

Przygotowanie wody kotłowej musi być zgodne z określonymi przez producenta parametrami. Dotyczą one m.in. odczynu pH, zawartości tlenu, żelaza. Należy dobrać preparaty, które zapewnią jak najmniejszy postęp korozji oraz pozwolą na zachowanie czystości powierzchni ogrzewalnych. Prawidłowa praca kotła zmniejsza do minimum straty ciepła i wody, co można osiągnąć przez jego regularne odmulanie i odsalanie. Przygotowanie wody zasilającej kotły obejmuje: zmiękczanie przez wymianę jonową, demineralizację wody, odgazowywanie oraz korekcję chemiczną przy pomocy preparatów. Istotne jest, aby woda pozwalała na wytwarzanie czystej pary w kotle parowym.

Preparaty do uzdatniania wody kotłowej

Preparaty do uzdatniania wody kotłowej nadają jej właściwości antyosadowe, antykorozyjne i stabilizują jej odczyn pH. Oferujemy środki, które nie przenikają do pary i produkowane są wykorzystaniem składników nielotnych, dlatego mogą być stosowane m.in. w przemyśle spożywczym. W naszym asortymencie znajdują się produkty, które zapewniają termostabilność podczas pracy kotła. Są to m.in. inhibitory korozji, odtleniacze, stabilizatory pH, biocydy, antyskalanty i dysperganty. Sprzedajemy preparaty do uzdatniania kotłów parowych niskociśnieniowych, średniociśnieniowych i wysokociśnieniowych.

 

 

Przeznaczenie:

Kotły parowe nisko- i średniociśnieniowe, Wysokociśnieniowe, sieci ciepłownicze i instalacje CO

Działanie:

Korekcja pH wody kotłowej, odtlenianie wody zasilającej, ochrona przed wytrącaniem osadów soli wapniowych oraz krzemianowych i tlenków żelaza, dyspersja zanieczyszczeń stałych, ochrona stali czarnej, żeliwa, metali kolorowych przed korozją,

Przeznaczenie:

Obiegi grzewcze, c.o., sieci cieplne, kotły wodne, kotły parowe, wytwornice pary, sieci ciepłownicze i instalacje CO

Działanie:

Korekcja pH wody kotłowej, odtlenianie wody zasilającej, ochrona przed wytrącaniem osadów soli wapniowych i tlenków żelaza, dyspersja zanieczyszczeń stałych, ochrona stali czarnej, żeliwa, metali kolorowych przed korozją,

Przeznaczenie:

Kotły parowe nisko- i średniociśnieniowe, Wysokociśnieniowe,

Działanie:

Korekcja pH wody kotłowej, odtlenianie wody zasilającej, ochrona przed wytrącaniem osadów soli wapniowych i tlenków żelaza, dyspersja zanieczyszczeń stałych, ochrona stali czarnej, żeliwa, metali kolorowych przed korozją,

Przeznaczenie:

Obiegi grzewcze, c.o., sieci cieplne, kotły wodne, kotły parowe, wytwornice pary, sieci ciepłownicze i instalacje CO

Działanie:

Korekcja pH wody kotłowej, odtlenianie wody zasilającej, ochrona przed wytrącaniem osadów soli wapniowych i tlenków żelaza,.

Przeznaczenie:

Obiegi grzewcze, c.o., sieci cieplne, kotły wodne, kotły parowe, wytwornice pary, sieci ciepłownicze i instalacje CO

Działanie:

Korekcja pH wody kotłowej, odtlenianie wody zasilającej, ochrona przed wytrącaniem osadów soli wapniowych i tlenków żelaza,.