mask

Kotły parowe/wodne

Parametry pracy kotłów charakteryzują się wysoką temperaturą, ciśnieniem. W tych warunkach niewłaściwie przygotowana woda niesie zagrożenie szeregu problemów: korozji, wytrąceń kamienia kotłowego, rozszczelnień i przegrzań podosadowych. Producenci kotłów i wytwornic pary  ściśle określają parametry wody zasilającej jak i kotłowej. Produkowane w MARCOR preparaty spełniają jednocześnie szereg funkcji: regulatory odczynu pH, inhibitory korozji, antyskalanty osadów, reduktory tlenu resztkowego. Dozowanie preparatów MARCOR w niewielkich dawkach (już od 8 ml/m3)  zapewnia bezpieczeństwo powierzchni grzewczych.

 

 

Przeznaczenie:

Kotły parowe nisko- i średniociśnieniowe, Wysokociśnieniowe, sieci ciepłownicze i instalacje CO

Działanie:

Korekcja pH wody kotłowej, odtlenianie wody zasilającej, ochrona przed wytrącaniem osadów soli wapniowych oraz krzemianowych i tlenków żelaza, dyspersja zanieczyszczeń stałych, ochrona stali czarnej, żeliwa, metali kolorowych przed korozją,

Przeznaczenie:

Obiegi grzewcze, c.o., sieci cieplne, kotły wodne, kotły parowe, wytwornice pary, sieci ciepłownicze i instalacje CO

Działanie:

Korekcja pH wody kotłowej, odtlenianie wody zasilającej, ochrona przed wytrącaniem osadów soli wapniowych i tlenków żelaza, dyspersja zanieczyszczeń stałych, ochrona stali czarnej, żeliwa, metali kolorowych przed korozją,

Przeznaczenie:

Kotły parowe nisko- i średniociśnieniowe, Wysokociśnieniowe,

Działanie:

Korekcja pH wody kotłowej, odtlenianie wody zasilającej, ochrona przed wytrącaniem osadów soli wapniowych i tlenków żelaza, dyspersja zanieczyszczeń stałych, ochrona stali czarnej, żeliwa, metali kolorowych przed korozją,

Przeznaczenie:

Obiegi grzewcze, c.o., sieci cieplne, kotły wodne, kotły parowe, wytwornice pary, sieci ciepłownicze i instalacje CO

Działanie:

Korekcja pH wody kotłowej, odtlenianie wody zasilającej, ochrona przed wytrącaniem osadów soli wapniowych i tlenków żelaza,.

Przeznaczenie:

Obiegi grzewcze, c.o., sieci cieplne, kotły wodne, kotły parowe, wytwornice pary, sieci ciepłownicze i instalacje CO

Działanie:

Korekcja pH wody kotłowej, odtlenianie wody zasilającej, ochrona przed wytrącaniem osadów soli wapniowych i tlenków żelaza,.