mask

Czyszczenie CIP membran

Regularne czyszczenie profesjonalnymi środkami serii ULTRAMAR pozwala na wydłużenie całkowitego czasu eksploatacji membran oraz oszczędności związane z mniejszym zużyciem prądu i wody. Preparaty produkcji MARCOR przeznaczone do mycia instalacji membranowych zapewniają bezpieczeństwo i skuteczność zarówno w okresowych płukaniach eksploatacyjnych jak i czyszczeniu silnie zabrudzonych membran.

 

 

Przeznaczenie:

Procesy mycia membran (odczyn kwaśny)

Działanie:

Usuwanie osadów mineralnych

Przeznaczenie:

Procesy czyszczenia i dezynfekcji membran (odczyn kwaśny)

Działanie:

Usuwanie osadów mineralnych i tłustych

Przeznaczenie:

Procesy czyszczenia membran (odczyn alkaliczny)

Działanie:

Usuwanie zanieczyszczeń organicznych (białka, tłuszcze)

Przeznaczenie:

Procesy dezynfekcji membran

Działanie:

Usuwanie osadów mikrobiologicznych