mask

Zmiękczanie

Zautomatyzowane zmiękczacze profesjonalne – seria MX

Stacje zapewniają bezobsługową, ciągłą produkcję wody miękkiej (< 0,1 ⁰dH). Urządzenia serii MX składają się z kolumn jonitowych (zbiorniki kompozytowe wypełnione żywicą jonowymienną), zainstalowanych na nich głowic automatycznych z elektronicznym sterownikiem typ Clack oraz zbiornika solanki przeznaczonej do regeneracji mas jonitowych. Żywica jonowymienna posiada zdolność usuwania z wody jonów wapnia i magnezu (twardości) na drodze wymiany jonowej. Wymiana jonów następuje podczas przepływu wody przez złoże. Żywica jonowymienna okresowo traci swoje zdolności wymienne i musi zostać zregenerowana. Do regeneracji służy roztwór soli NaCl. Zmiękczacze serii MX umożliwiają wysokiej jakości uzdatnianie wody dostosowane do potrzeb użytkownika. Efekt ten uzyskiwany jest poprzez mikroprocesorowy sterownik Clack wyposażony w wodomierz elektroniczny, który określa i analizuje ilość zużycia wody.  Ten łatwy do zaprogramowania system pozwala na dostosowanie uzdatniania wody do praktycznie każdych potrzeb użytkownika. Urządzenia wyposażone są w głowice w wersji objętościowej (m3/h) lub czasowej. Ciągłe uzdatnianie wody zapewnione jest przez naprzemienny tryb pracy kolumn lub tryb z przesunięciem w fazie. Proces regeneracji złoża zmiękczającego uruchamiany jest przez sterownik automatycznie, po wyprodukowaniu zadanej przez użytkownika ilości wody zmiękczonej. Woda surowa podana na wlot urządzenia powinna spełniać wymagania jak dla wody pitnej. Nie powinna też zawierać mechanicznych zanieczyszczeń np. uwolnionych z korodującej instalacji. Dlatego urządzenie na wlocie wyposaża się we wstępny filtr mechaniczny o dokładności filtracji nie gorszej niż 100 mikrometrów.

Dane eksploatacyjne i wymagania:

  • ciśnienie robocze min 3 bar max 6.0 bar
  • temperatura wody max. 40oC
  • zasilanie elektryczne 230V 50 Hz
  • moc pobierana 40 W
  • sól do regeneracji: tabletki solne pow. 98% NaCl.

 

 

schamat

Oferujemy systemy zmiękczania rozbudowane nawet do 6 kolumn, które charakteryzują się wysoką elastycznością pracy zależnie od zapotrzebowania na wodę.