mask

Osady biologiczne

Mikroorganizmy bytujące w środowiskach wodnych, w sprzyjających warunkach, łatwo się namnażają. W efekcie pojawia się m.in. biofilm, glony, grzyby oraz towarzyszący im zapach i zagrożenie skażeniem. Woda w instalacjach ciepłej wody użytkowej musi spełniać wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia jako woda zdatna do spożycia. Natomiast biofilmy i osady biologiczne wody technologicznej w układach grzewczych lub chłodniczych mogą doprowadzić do rozwijania się korozji podosadowej. Usuwanie tego rodzaju osadów polega na ich rozpuszczeniu i dezynfekcji instalacji. Zastosowanie tego rodzaju posiadają następujące preparaty MARCOR:

 

 

Przeznaczenie:

Układy wody lodowej

Zastosowanie do materiałów konstrukcyjnych:

Stal czarna, stal nierdzewna, stopy miedzi, cynku i aluminium, tworzywa sztuczne (przy rekomendowanych stężeniach)

Rodzaj usuwanych osadów:

Biofilmy, osad organiczny

 

Przeznaczenie:

Sanityzacja wód w chłodniach, pasteryzatorach, obiegach wody lodowej,

Zastosowanie do materiałów konstrukcyjnych:

Stal czarna, żeliwo, stal chromoniklowa (nierdzewna), miedź i jej stopy

Rodzaj usuwanych osadów:

Biofilmy, tłuste zanieczyszczenia

Przeznaczenie:

Obiegi grzewcze, c.o., sieci cieplne, kotły wodne, kotły parowe, wytwornice pary, sieci ciepłownicze i instalacje CO

Działanie:

Korekcja pH wody kotłowej, odtlenianie wody zasilającej, ochrona przed wytrącaniem osadów soli wapniowych i tlenków żelaza,.