mask

Układy chłodzenia

W otwartych układach chłodzenia należy zadbać o wyeliminowanie ryzyka korozji i osadów wapiennych. Woda uzupełniające układy chłodzenia, zgodnie z zaleceniami producentów skraplaczy amoniaku i  wież wyparnych, powinna posiadać twardą min. 4odH. Z tego względu konieczne jest zastosowanie tzw. antyskalantów i dyspergatorów. Nieodpowiedni odczyn pH i poziom zasolenia sprzyjają korodowaniu materiałów. Dlatego należy dozować inhibitory korozji. Preparaty MARCOR są multifunkcyjne chroniąc jednocześnie przed obydwoma niepożądanymi zjawiskami.

 

 

Przeznaczenie:

Instalacje chłodnicze i skraplacze natryskowo-wyparne ze stali ocynkowanej, wieże chłodnicze

Działanie:

Tworzenie warstewki pasywnej na powierzchni cynku,

Przeznaczenie:

Sanityzacja wód w chłodniach, pasteryzatorach, obiegach wody lodowej,

Zastosowanie do materiałów konstrukcyjnych:

Stal czarna, żeliwo, stal chromoniklowa (nierdzewna), miedź i jej stopy

Rodzaj usuwanych osadów:

Biofilmy, tłuste zanieczyszczenia

Przeznaczenie:

Inst. chłodzenia, grzewcze i wody lodowej oraz systemy NF i RO

Działanie:

Zapobiega osadom Cu i Mg w syst. NF i RO, inhibitor korozji stali czarnej, nierdzewnej, ocynk., miedzi, mosiądzu, aluminium

Przeznaczenie:

Otwarte układy chłodzenia z odparowaniem wody, skraplacze wyparne amoniaku, chłodnie wentylatorowe wody, wieże wyparne ., wodne, układy klimatyzacji otwarte

Działanie:

Ochrona przed wytrącaniem osadów soli wapniowych, dyspersja zanieczyszczeń stałych ochrona stali czarnej i ocynkowanej przed korozją