mask

Układy chłodzenia

Korekcja wody w otwartych układach chłodzenia wykonywana jest w celu wyeliminowania ryzyka korozji i osadów wapiennych. Woda uzupełniająca układy chłodzenia, zgodnie z zaleceniami producentów skraplaczy amoniaku i  wież wyparnych, powinna mieć twardość min. 4odH. Z tego względu konieczne jest zastosowanie tzw. antyskalantów i dyspergatorów. Nieodpowiedni odczyn pH i poziom zasolenia sprzyjają korodowaniu materiałów, dlatego należy z uwagą dozować inhibitory korozji. Preparaty MARCOR są multifunkcyjne, ponieważ jednocześnie chronią przed obydwoma niepożądanymi zjawiskami.

Uzdatnianie wody chłodniczej

Uzdatnianie wody chłodniczej w układach zamkniętych, m.in. zamkniętych układach recyrkulacyjnych, polega na przeciwdziałaniu rozwojowi korozji i osadów. Układy te charakteryzuje stosowanie metody, polegającej na naprzemiennym chłodzeniu i ogrzewaniu cieczy. W celu zachowania ich wysokiej sprawności wykorzystuje się multimetaliczne inhibitory oraz stabilizatory życia mikrobiologicznego dostosowane do układów, w których stosowana jest woda lub glikol.

Uzdatnianie wody w otwartych układach chłodzenia

Uzdatnianie wody w otwartych układach chłodzenia musi być przeprowadzane przy pomocy specjalnych środków. Woda chłodnicza ma bezpośredni kontakt z powietrzem, co ułatwia odparowywanie i wzrost zagęszczenia soli. Problemy eksploatacyjne w otwartych układach chłodzenia to przede wszystkim występowanie korozji skraplacza oraz kamienia wodnego. Optymalny odczyn w takich układach powinien wynosić od 6,5 do 8,5 pH. Woda powinna być pozbawiona zawiesiny, mętności i charakteryzować się niską zawartością substancji organicznych.

Preparaty do układów chłodzenia

Preparaty do układów chłodzenia, w szczególności układów otwartych, powinny wyróżniać się zaawansowanym działaniem, dlatego do tego celu poleca się środki multifunkcyjne. Mogą być to m.in. inhibitory korozji, które mogą być stosowane do stali ocynkowanej, czarnej, mosiądzu, miedzi, aluminium oraz przeciwdziałające wytrącaniu się osadów - antyskalanty. Ważną rolę w korekcji wody w układach chłodzenia odgrywają również biocydy. Preparaty, które znajdą Państwo w naszej ofercie, emulgują stare złogi wapienne oraz przeciwdziałają wzrostowi cząstek stałych. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym asortymentem oferowanych preparatów do układów chłodzenia.

 

 

Przeznaczenie:

Instalacje chłodnicze i skraplacze natryskowo-wyparne ze stali ocynkowanej, wieże chłodnicze

Działanie:

Tworzenie warstewki pasywnej na powierzchni cynku,

Przeznaczenie:

Sanityzacja wód w chłodniach, pasteryzatorach, obiegach wody lodowej,

Zastosowanie do materiałów konstrukcyjnych:

Stal czarna, żeliwo, stal chromoniklowa (nierdzewna), miedź i jej stopy

Rodzaj usuwanych osadów:

Biofilmy, tłuste zanieczyszczenia

Przeznaczenie:

Inst. chłodzenia, grzewcze i wody lodowej oraz systemy NF i RO

Działanie:

Zapobiega osadom Cu i Mg w syst. NF i RO, inhibitor korozji stali czarnej, nierdzewnej, ocynk., miedzi, mosiądzu, aluminium

Przeznaczenie:

Otwarte układy chłodzenia z odparowaniem wody, skraplacze wyparne amoniaku, chłodnie wentylatorowe wody, wieże wyparne ., wodne, układy klimatyzacji otwarte

Działanie:

Ochrona przed wytrącaniem osadów soli wapniowych, dyspersja zanieczyszczeń stałych ochrona stali czarnej i ocynkowanej przed korozją