mask

ANALIZY LABORATORYJNE

 

probówkiPrzedsiębiorstwo MARCOR posiada własne zaplecze laboratoryjne, w związku z tym wykonujemy badania parametrów fizyko-chemicznych w:

  • wodach studziennych, wodociągowych i po SUW,
  • wodach uzupełniających i obiegowych z układów chłodzenia i układów wody lodowej,
  • wodach zasilających kotły i kotłowych oraz z wytwornic pary, w tym także w wodach osmotycznych i kondensatach, roztworach glikolowych.

W razie konieczności oceny właściwości agresywnych i korozyjnych wód wyznaczamy indeksy określające stan równowagi węglanowo-wapniowej w tym indeks Langeliera, Ryznara i Larsona-Skolda.
Na podstawie wykonanych badań wody i interpretacji wyników wskazujemy konieczne działania i dobieramy technologię jej uzdatniania.
Laboratorium wykonuje także podstawowe analizy osadów z układów chłodzenia i kotłowych oraz przeprowadza testy ich rozpuszczalności w celu wskazania najlepszej technologii chemicznego czyszczenia urządzeń.