mask

Układy odsalania

Schemat układu automatycznego odsalania umożliwiającego kontrolę przewodnictwa wody obiegowej skraplaczy i wież wyparnych.

schemat

 

układ tablicowy

Tablicowy układ odsalania CD 40 W-S1/T wraz z regulatorem czasowym uniemożliwiającym zrzut wody podczas dozowania biocydu i bezpośrednio po nim.

układ tablicowy 2

Tablicowy układ odsalania CD 40 W-S1/T wraz ze zintegrowaną pompką do dozowania biocydu i układem uniemożliwiającym zrzut wody podczas dozowania biocydu i bezpośrednio po nim.

Schemat procesu automatycznego odsalania

Schemat procesu automatycznego odsalania

układWysokie zasolenie jest czynnikiem niepożądanym w układach chłodzenia i może powodować różnorodne problemy eksploatacyjne, począwszy od korozji elementów konstrukcyjnych po wytrącanie się dużych ilości osadów mineralnych. Aby tym zjawiskom przeciwdziałać, konieczne jest utrzymywanie zasolenia na stałym, dopuszczalnym poziomie. W praktyce kontrola zasolenia wody obiegowej sprowadza się do okresowego odsalania układu, tzn. zrzutu części zasolonej wody obiegowej, przy jednoczesnym uzupełnieniu układu wodą uzupełniającą o niskim zasoleniu. Najwygodniejszą i jednoczenie optymalną formą kontroli zasolenia jest automatyczny układ odsalający. W układzie tym elektroniczny miernik przewodnictwa steruje otwieraniem i zamykaniem elektrozaworu spustowego, na podstawie pomiarów z sondy kondunktancji (przewodnictwa). Zwykle otwarcie zaworu następuje po przekroczeniu tzw. progowej wartości przewodnictwa. Układ podłącza się jako bypass. Potrzebne są króćce na rurociągu za i przed pompami obiegowymi, aby wymusić przepływ przez układ.