mask

Kontroling Korozyjny

 

korozymetr

Przedsiębiorstwo MARCOR jako pierwsze na rynku wdrożyło usługę kontrolingu korozyjnego. Metoda ta może być stosowana w instalacjach chłodniczych i ciepłowniczych wypełnionych wodą lub mieszaniną roztworów glikolowych. Zasadniczym celem zastosowania takiego rozwiązania jest możliwość określenia stopnia agresywności korozyjnej medium wewnątrz instalacji. Monitoring korozyjny służy precyzyjnemu wyznaczaniu ubytków korozyjnych i szybkości korozji ogólnej metali w instalacjach przemysłowych, techniką korozymetrii rezystancyjnej. Są to rzeczywiste szybkości korozji podawane w kolejnych odstępach czasowych np. w mm/rok. Pomiar dokonywany jest na podstawie odczytów z czujników korozymetrycznych, zamontowanych w wybranych punktach instalacji glikolowej. W zależności od materiału konstrukcyjnego instalacji (stal czarna, cynk, miedź, mosiądz, stal nierdzewna), należy zastosować właściwy czujnik. Sonda korozymetryczna powinna stale znajdować się w badanym medium. Wszystkie czujniki mają obudowę ze stali nierdzewnej i mogą funkcjonować wiele lat.

Korozyjność wody

W trakcie wizyt serwisowych pracownicy serwisu MARCOR dokonują pomiaru agresywności korozyjnej wody, czyli prędkości korozji, przy pomocy korozymetru Atlas 1001 z wykorzystaniem zamontowanego czujnika korozyjnego w instalacji. Następnie dokonujemy analizy wyników z korozymetru oraz badań laboratoryjnych z pobranych próbek roztworów. Badanie (analiza) próbek wody/glikolu pozwala na prognozowanie bezpieczeństwa chemiczno-korozyjnego instalacji od wewnątrz. Analiza chemiczna dokonywana jest w naszym własnym laboratorium. W wyniku pomiarów szybkości korozji i analizy płynu glikolowego powstaje pisemny raport informujący o stanie bezpieczeństwa korozyjnego instalacji i ewentualnych zagrożeniach lub też koniecznych działaniach korekcji składu chemicznego, które można wykonać przy pomocy inhibitorów korozji.

sonda

Usługa kontrolingu korozyjnego

Usługa kontrolingu korozyjnego kończy się trzecim etapem, podczas, którego przeprowadzana jest korekcja chemiczna. Na podstawie zaleceń z raportu dobierane są odpowiednie środki chemiczne, wprowadzane do instalacji przez serwisanta MARCORu lub właściciela instalacji.

Zastosowane preparaty mają za zadanie:

  • zapobiegać korozji (inhibitory) oraz osadom (antyskalanty),
  • stabilizować pH,
  • redukować tlen resztkowy,
  • zapobiegać skażeniom mikrobiologicznym (biocydy).

Kompleksowość usługi MARCOR pozwoli na sprawną i bezpieczną eksploatację instalacji i urządzeń przez kolejne lata.