mask

CHEMICZNE CZYSZCZENIE (UDT)

 

instalacja wodna z orurowaniem

Chemiczne płukanie z osadów, oferowane przez Przedsiębiorstwo MARCOR Jan Marjanowski, gwarantuje oczyszczenie powierzchni urządzeń oraz zapobiega ich korozji.

W trakcie procesu chemicznego czyszczenia usuwany jest kamień wodny – najczęściej: węglany wapnia i magnezu; a także tlenki i wodorotlenki żelaza – trudniej rozpuszczalne od węglanów. Osady tego rodzaju działają jak izolator termiczny – już warstwa o grubości 0,5 mm może obniżyć wymianę ciepła nawet o 60%.

Zabieg chemicznego czyszczenia likwiduje także potencjalne ogniska korozji wżerowej powstające głównie pod osadami związków żelaza. Następuje pasywacja stali oraz likwidacja i repasywacja już istniejących wżerów. Skutkuje to polepszeniem hydraulicznych parametrów pracy i zmniejszeniem oporów przepływu. W efekcie wydłużona zostaje żywotności wymienników ciepła czy instalacji.

Usługę chemicznego czyszczenia przeprowadza zespół wykwalifikowanych pracowników, przy użyciu własnych zestawów pompowych o odpowiednio dobranych parametrach (wydajność, ciśnienie). Do zabiegu płukania z osadów stosowane są produkty MARCOR – środki chemiczne serii RADINER. Każdy preparat posiada atest PZH, natomiast RADINER Fi i RADINER Fs posiadają dopuszczenie Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego.

Preparaty RADINER są całkowicie bezpieczne dla elementów z tworzyw sztucznych (np. uszczelki) oraz metali kolorowych (miedź i jej stopy).

Oferujemy katalog preparatów RADINER, z odpowiednimi inhibitorami korozji, przeznaczone do czyszczenia:

  • kotły wodne i stalowe, instalacje np. grzewcze – stal czarna i żeliwo – RADINER Fs
  • skraplacze i wieże wyparne – stal ocynkowana – RADINER Fs/Zn oraz AMONIX
  • wymienniki ciepła – stal nierdzewna – RADINER Fi
  • grzejniki i chłodnice – aluminium – RADINER Fi/Al
  • instalacje c.w.u. – stal czarna, żeliwo, stal nierdzewna – RADINER Fe
  • wodomierze – miedź i jej stopy – RADINER Fi/Ox
  • instalacje wodociągowe i zbiorniki wody pitnej – stal węglowa, beton, cegła – RENSTUD
  • wymienniki ciepła, instalacje c.o. i c.w.u., kotły, układy chłodzenia – UNIWERSALNY RADINER ST
  • czyszczenie w trakcie pracy – wymienniki ciepła, kotły i wytwornice pray, instalacje grzewcze – ON-LINE RADINER KPX