mask

Korekcja wody

W zależności od przeznaczenia woda powinna posiadać odpowiednie właściwości fizyko-chemiczne. Producenci urządzeń opracowują wytyczne dla parametrów wody (lub roztworów glikolowych), których spełnienie ma gwarantować bezawaryjną pracę instalacji. Woda przygotowana przez stacje uzdatniania (np. odżelazianie, zmiękczanie, demineralizację) wymaga dodatkowej finalnej obróbki, nazywanej „korektą chemiczną”. Preparaty produkowane przez MARCOR dozowane w już w niewielkich dawkach (już od 8 ml/m3)  gwarantują spełnienie wymagań dostawców urządzeń.