mask

Dezynfekcja – Biocydy

Biocydy służą do zwalczania szkodliwych organizmów tj. bakterii, grzybów i wirusów. Zaleca się je stosować wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność utrzymywania czystości mikrobiologicznej i zapobiegania tworzeniu biofilmów np. w układach chłodzenia i układach wody lodowej. Stosowanie biocydów pozwala także uniknąć zjawiska biokorozji czyli korozji elementów konstrukcyjnych wywoływanej przez drobnoustroje.

 

 

Przeznaczenie:

Otwarte i zamknięte układy chłodzenia, skraplacze natryskowo- wyparne, wieże wyparne,

Działanie:

Biocyd nieutleniający do zabezpieczania obiegów wodnych przed skażeniem mikrobiologicznym i biofilmem, (grzyby, bakterie, pleśń)

 

Przeznaczenie:

Woda lodowa, układy chłodzenia otwarte z recyrkulacją

Działanie:

Niszczy i hamuje wzrost bakterii, grzybów i glonów oraz likwiduje warstwę biofilmu, Dezynfekcja wody

 

Przeznaczenie:

Wieże wyparne, skraplacze natryskowo – wyparne, układy wody lodowej, pasteryzatory basenu

Działanie:

Silny biocyd utleniający do dezynfekcji wody w przemysłowych obiegach chłodzenia, przeciwdziała skażeniu układu (grzyby, bakterie, pleśń)

 

Przeznaczenie:

Otwarte i zamknięte układy chłodzenia, woda lodowa, sieci wodociągowe, c.w.u.

Działanie:

Biocyd nieutleniający zabezpiecza przed skażeniem mikrobiologicznym, likwiduje narosty filmu,

 

Przeznaczenie:

Otwarte i zamknięte układy chłodzenia, woda lodowa, sieci wodociągowe, c.w.u.

Działanie:

Dezynfekcja wody