mask

Biocydy

Biocydy służą do zwalczania szkodliwych organizmów tj. bakterii, grzybów i wirusów. Zaleca się stosować je wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność utrzymywania czystości mikrobiologicznej i zapobiegania tworzenia się biofilmów np. w układach chłodzenia i układach wody lodowej. Stosowanie biocydów pozwala także uniknąć zjawiska biokorozji, czyli korozji elementów konstrukcyjnych wywoływanej przez drobnoustroje. Biocydy pozwalają na skutecznie spowolnienie wzrostu mikroorganizmów, osłabienie stabilności struktury biofilmu oraz na redukcję zawartości komórek w wodzie. Wyróżnia się biocydy nieutleniające, stosowane do dezynfekcji podczas eksploatacji oraz biocydy utleniające do przeprowadzania dezynfekcji szokowej. W przygotowanej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór biocydów. Oferujemy zarówno preparaty w postaci stałej, jak i bezbarwnego płynu. Są to środki, które charakteryzują się długotrwałym działaniem, znacznym okresem stabilności i wydajnością, dzięki małym dawkom dozowania.

Zastosowanie biocydów

Biocydy znajdują zastosowanie w otwartych i zamkniętych układach chłodzenia, także z recyrkulacją, w wieżach wyparnych, skraplaczach natryskowych i układach wody lodowej. Przeciwdziałają zarastaniu rur skutkującym wzrostowi oporów hydraulicznych. Mikroorganizmy rozwijające się w instalacjach przechodzą również na elementy maszyn, najczęściej w postaci osadu, co może prowadzić do powstawania korozji.

 

 

Przeznaczenie:

Otwarte i zamknięte układy chłodzenia, skraplacze natryskowo- wyparne, wieże wyparne,

Działanie:

Biocyd nieutleniający do zabezpieczania obiegów wodnych przed skażeniem mikrobiologicznym i biofilmem, (grzyby, bakterie, pleśń)

 

Przeznaczenie:

Woda lodowa, układy chłodzenia otwarte z recyrkulacją

Działanie:

Niszczy i hamuje wzrost bakterii, grzybów i glonów oraz likwiduje warstwę biofilmu, Dezynfekcja wody

 

Przeznaczenie:

Wieże wyparne, skraplacze natryskowo – wyparne, układy wody lodowej, pasteryzatory basenu

Działanie:

Silny biocyd utleniający do dezynfekcji wody w przemysłowych obiegach chłodzenia, przeciwdziała skażeniu układu (grzyby, bakterie, pleśń)

 

Przeznaczenie:

Otwarte i zamknięte układy chłodzenia, woda lodowa, sieci wodociągowe, c.w.u.

Działanie:

Biocyd nieutleniający zabezpiecza przed skażeniem mikrobiologicznym, likwiduje narosty filmu,

 

Przeznaczenie:

Otwarte i zamknięte układy chłodzenia, woda lodowa, sieci wodociągowe, c.w.u.

Działanie:

Dezynfekcja wody