mask

FOSAMIN A

Inhibitor korozji, antyskalant i dyspergator do kondycjonowania i sanityzacji wód w chłodniach, pasteryzatorach, obiegach wody lodowej w zakładach produkcji spożywczej. Emulguje również wszelkie zanieczyszczenia białkowe i tłuszczowe oraz pasywuje i poleruje powierzchnie metalowe. Preparat posiada Atest PZH.

 

Karta katalogowa Fosamin A