mask

Demineralizacja (RO)

Urządzenia odwróconej osmozy RO służą do demineralizacji wody. Proces demineralizacji metodą RO prowadzony jest na spi­ralnych modułach membranowych odwróconej osmozy i polega na wysokociśnieniowej filtracji rozpuszczonych soli i zawiesin pochodzenia nieorganicznego i organicznego zawartych w wodzie, przez cienką przegrodę półprzepuszczalnej membrany RO.

Wstępne przygotowanie wody na RO ma na celu wydłuże­nie żywotności membran, ponieważ związki żelaza i manganu oraz jony wapnia, magnezu, baru, strontu mogą tworzyć zwarte osady blokujące membrany. Usuwa­nie z wody wolnego chloru (dodawanego w celach dezyn­fekcyjnych) ma na celu ochronę materiału membran przed utlenieniem, a tym sa­mym przed mechaniczną destrukcją.

Permeat (woda zdemineralizowana) stanowi z reguły 75 % nadawy, a 25 % to odrzut wodny koncentratu, zawierający prawie wszystkie sole jakie posiadała woda. Zależnie od zasolenia i temperatury wody zasilającej oraz typu zastosowanych membran produkt RO (permeat) może mieć przewodność od 5 do 25 uS/cm.

Marcor jest dystrybutorem urządzeń RO firmy AQUAPHOR.