mask

Stacje demineralizacji wody (RO)

Urządzenia odwróconej osmozy RO służą do demineralizacji wody. Proces demineralizacji RO prowadzony jest na spi­ralnych modułach membranowych odwróconej osmozy i polega na wysokociśnieniowej filtracji rozpuszczonych soli i zawiesin pochodzenia nieorganicznego i organicznego zawartych w wodzie, przez cienką przegrodę półprzepuszczalnej membrany RO. Ma on na celu uzyskanie czystej, odsolonej, zdemineralizowanej wody poprzez jej oddzielenie od rozpuszczalnych i koloidalnych zanieczyszczeń. Dużą zaletą systemów RO jest to, że przepuszczane przez nie składniki nie są poddawane zmianom chemicznym, biologicznym i termicznym Permeat, czyli otrzymywana woda zdemineralizowana, stanowi z reguły 75% nadawy, a 25% to odrzut wodny koncentratu, zawierający prawie wszystkie sole jakie, znajdowały się w wodzie. Zależnie od zasolenia i temperatury wody zasilającej oraz typu zastosowanych membran produkt RO (permeat) może mieć przewodność od 5 do 25 uS/cm. W wodzie pozostają jedynie składniki takie jak dwutlenek węgla i tlen. Marcor jest dystrybutorem urządzeń RO firmy AQUAPHOR.