mask

Optymalizacja opłat wodnych

Zakłady przetwórcze płacą kwartalnie za pobór wód podziemnych opłatę zmienną na podstawie Ustawy Prawo Wodne z 2017r. Obecnie dla przemysłu spożywczego wynosi ona 0,097zł za 1 m3 na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów. Maksymalna opłata wpisana do Ustawy wynosi 0,70 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej. Termin obecnie stosowanej przez Wody Polskie stawki opłat wygasa 31.12.2021 roku. Nowa jednostkowa stawka opłat pojawi się od stycznia 2022r. Obecnie trudno stwierdzić jej wysokości, natomiast istnieje możliwość, że zostanie zastosowany jej maksymalny wymiar. Poniżej w tabeli pokazano skutki finansowe wzrostu opłat.

 

Dobowy pobór wody podziemnej m3 / dobę Opłata zmienna zł/rok,
górne stawki 0,70 zł/m3
Opłata zmienna zł/rok,
aktualnie 0,097 zł/m3
500 126 000 17 400
1000 252 000 34 900
2000 504 000 69 800
4000 1 008 000 139 700

Zmniejszenie opłaty zmiennej może nastąpić jedynie przez:

  • zwiększenie stopnia oczyszczenia wody, a w efekcie tych działań - zastosowanie współczynników różnicujących przy tym samym poborze wody,
  • oszczędność wody połączona z jej recyrkulacją i wykorzystaniem wód poprocesowych, których w zakładach spożywczych jest dużo.

Poprzez rozsądne i zgodne z prawem zastosowanie współczynników różnicujących można zmniejszyć opłaty zmienne dwukrotnie, a nawet czterokrotnie. Marcor wdrożył szereg technologii zwiększające stopień oczyszczania wód poprocesowych. Wskutek naszych rozwiązań zakłady spożywcze ponoszą niższe koszty związane z opłatami za wodę. Posiadamy odpowiednio wypracowaną procedurę postępowania.