mask

Dechloracja

Skutkiem ubocznym dezynfekcji wody chlorem jest pogorszenie jej smaku i zapachu. Ponadto woda poddawana procesom zmiękczania lub demineralizacji na RO powinna być pozbawiona wolnego chloru. Z tego względu przeprowadza się proces dechloracji - adsorpcji chloru na węglu aktywnym. 

Zastosowany w filtrach węgiel aktywny usuwa z wody chlor, rozpuszczalniki chloropochodne, węglowodory aromatyczne (poprawia smak i zapach wody), związki wieloaromatycznne, fenol, benzen oraz substancje organiczne.
W swojej ofercie posiadamy zarówno narurowe filtry z wkładem węglowym, jak i kolumny wypełnione złożem z węgla aktywnego.