mask

Odżelazianie

Duże zawartości żelaza i manganu w wodzie do picia są niepożądane, ponieważ ich obecność:

 • pogarsza własności organoleptyczne wody,
 • jest szkodliwa dla zdrowia (większe stężenia manganu),
 • powoduje zarastanie rurociągów (wody zażelazione sprzyjają rozwojowi bakterii żelazistych – rdza w postaci gąbczastej lub nitkowatej; a także masowemu rozwojowi glonów),
 • powoduje pokrywanie osadami przyborów sanitarnych, naczyń i pranych tkanin,
 • niektóre gałęzie przemysłu (np. w przemysł papierniczy, fotograficzny, krochmalniczy) wymagają odpowiedniego uzdatnienia wody.

Wybór metody odżelaziania zależy od:

 • rodzaju i stężenia żelaza,
 • odczynu wody,
 • stężenia tlenu i dwutlenku węgla w wodzie,
 • obecności katalizatora,
 • warunków filtracji (prędkość, uziarnienie i miąższość złoża).

Warunki odżelaziania

 • zasadą odżelaziania jest przeprowadzenie różnych form żelaza w postać praktycznie nierozpuszczalną tj. w wodorotlenek żelaza (III), który można w stosunkowo prosty sposób usunąć z wody,
 • im większe pH wody, tym proces szybciej zachodzi (ale zajdzie też przy pH obojętnym lub lekko alkalicznym),
 • potrzeba napowietrzania wody jako źródła tlenu do utleniania (oprócz usuwania żelaza chodzi także o usuwanie nadmiaru CO2 - zmniejszenie stopnia zakwaszenia wody - i innych gazów rozpuszczonych w wodzie).

Przedsiębiorstwo MARCOR oferuje projekt, montaż i serwis stacji odżelaziania i odmanganiania dla przemysłu.