mask

Odżelazianie wody

Występowanie żelaza w wodzie dotyczy najczęściej ujęć podziemnych. Żelazo w formie bezbarwnego, dwuwartościowego żelaza, należy utlenić do żelaza trójwartościowego, wytrącającego się na złożach filtracyjnych. Napowietrzanie wody, oprócz utleniania żelaza, wspomaga usuwanie nadmiaru CO2 – zmniejsza więc zakwaszenie wody i usuwa inne gazy rozpuszczone w wodzie.

Odżelazianie wody i często towarzyszące temu procesowi odmanganianie wody, ma na celu przygotowanie wody do różnego rodzaju zastosowań, m.in. przemysłowych, technologicznych czy energetycznych. Duże zawartości żelaza i manganu w wodzie do picia są niepożądane, ponieważ ich obecność:

  • pogarsza własności organoleptyczne wody,
  • jest szkodliwa dla zdrowia (większe stężenia manganu),
  • powoduje zarastanie rurociągów (wody zażelazione sprzyjają rozwojowi bakterii żelazistych – rdza w postaci gąbczastej lub nitkowatej; a także masowemu rozwojowi glonów),
  • powoduje pokrywanie osadami przyborów sanitarnych, naczyń i pranych tkanin,
  • niektóre gałęzie przemysłu (np. w przemysł papierniczy, fotograficzny, krochmalniczy) wymagają odpowiedniego uzdatnienia wody.

Przedsiębiorstwo MARCOR oferuje projekt, montaż i serwis stacji odżelaziania i odmanganiania wody dla przemysłu.