mask

Odmanganianie wody

Odmanganianie wody to proces polegający na naturalnym usunięciu z wody soli manganu. Często towarzyszy on procesowi odżelaziania. Przeprowadzany jest w celu przygotowania wody do celów przemysłowych i socjalnobytowych. Mangan występuje w wodzie z ujęć podziemnych w mniejszych ilościach niż żelazo, jednak sole manganu charakteryzują się wysoką trwałością, co utrudnia ich usunięcie. Zmieniają barwę i mętność wody, negatywnie wpływają na jej właściwości organoleptyczne i przyczyniają się do powstawania osadów. Odmanganianie wykonuje się przy pomocy filtrów grawitacyjnych. Na skuteczność procesu wpływa m.in. odczyn pH wody oraz zawartość związków organicznych.

Proces odmanganiania wody

Proces usuwania manganu z wody polega na napowietrzeniu surowej wody, korekcie jej odczynu pH oraz filtracji przy pomocy odpowiednio dobranego złoża. Zazwyczaj do tego celu stosowane są filtry piaskowe lub katalityczne z płukaniem wodno-powietrznym. Niezależnie od rodzaju wybranego filtra, musi być on okresowo płukany w celu przywrócenia właściwości filtracyjnych.