mask

Kondycjonowanie wody

Oferujemy multifunkcyjne środki chemiczne do kondycjonowania wody. Jest to proces mający na celu korekcję fizyko-chemicznych parametrów wody przy pomocy profesjonalnych preparatów. W przygotowanym asortymencie znajdują się inhibitory korozji stali czarnej i ocynkowanej oraz mosiądzu, miedzi i aluminium, cynku, żeliwa. Oferujemy również antyskalanty, które przeciwdziałają wytrącaniu osadów i emulgują złogi wapiennie. Mamy też dyspergatory przeciwdziałające osadzaniu, łączeniu i rozwojowi cząstek stałych w wodzie.

Kondycjonowanie chemiczne wody obiegowej

Kondycjonowanie chemiczne wody obiegowej to zabieg konieczny dla utrzymania wymaganych w danym procesie parametrów wody. Ważne jest regularne wykonywanie tej czynności ze względu na częściowe odparowywanie wody, które powoduje zatężanie składników. Kondycjonowanie obejmuje stosowanie odpowiednich środków chemicznych, wśród których można wyróżnić inhibitory korozji i osadów oraz biocydy. Inhibitory korozji dzieli się na inhibitory anodowe, katodowe i mieszane.

Kondycjonowanie wody grzewczej

Zarówno zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, jak i wspólnoty mieszkaniowe, w których wykorzystywane są instalacje centralnego ogrzewania i obiegów grzewczych, powinny nieustannie dbać o właściwe kondycjonowania wody grzewczej. Woda o niskiej jakości może być przyczyną występowania awarii, a nawet zniszczenia instalacji. Wielu producentów komponentów do instalacji grzewczych rekomenduje parametry wody obiegowej, których utrzymanie zapewni bezpieczeństwo korozyjne materiałów konstrukcyjnych. Czynnością kontrolną, którą należy regularnie przeprowadzać są analizy jakości wody.

Kondycjonowanie wody kotłowej

Kondycjonowanie wody kotłowej ma na celu przeciwdziałanie powstawania kamienia kotłowego oraz zjawiska korozji. Ze względu na wysokie temperatury i ciśnienie, procesy te mogą zachodzić znacznie szybciej przy niewłaściwym uzdatnianiu wody kotłowej. Kamień kotłowy oraz produkty korozji zakłócają nie tylko wymianę ciepła, ale też ograniczają drożność instalacji. W przygotowanej ofercie znajdą Państwo multifunkcyjne preparaty do kondycjonowania wody, których działanie zgodne jest z wytycznymi producentów kotłów wodnych i parowych. Zapewniamy profesjonalny dobór produktu, który z pewnością spełni Państwa potrzeby. Preparaty chemiczne Marcor do uzdatniania wody kotłowej nie przedostają się do pary i mogą być stosowane w technologiach, których para kontaktuje się z produktem spożywczym.