mask

SILIMAR

Preparat znajduje zastosowanie jako inhibitor korozji i antyskalant do kondycjonowania wody w kotłach wodnych i prawych oraz w instalacjach centralnego ogrzewania i sieciach ciepła. Przeciwdziała korozji stali czarnej, żeliwa i metali kolorowych. Wykazuje wysoką skuteczność w przeciwdziałaniu wytracania się osadów krzemianowych z wód o podwyższonej zawartości krzemionki oraz emulguje stare złogi osadów, dzięki czemu pozwala utrzymać w optymalnej czystości powierzchnię wymiany ciepła. Preparat posiada Atest PZH. 

Karta katalogowa SILIMAR