mask

RENOCOR Cu/AL

Preparat jest inhibitorem korozji miedzi i jej stopów oraz aluminium w roztworach wodnych, przeznaczonych do stosowania w przemysłowych systemach chłodzenia oraz grzewczych. Zalecany do stosowania w układach, gdzie woda ze względu na swoje parametry fizyko-chemiczne powoduje korozję elementów miedzianych, jak np. układy chłodzenia z wieżami wyparnymi, układy chillerów chłodzących z rurkami z miedzi, aluminium itp.