mask

PARMETOL SL60

Wysoce efektywny biocyd przeznaczony do konserwacji i dezynfekcji wody w przemysłowych systemach chłodzenia

Preparat PARMETOL SL60 jest skutecznym dezynfektantem działającym w środowisku wodnym. Niszczy i hamuje wzrost mikroorganizmów z grupy bakterii, grzybów i glonów. Skutecznie likwiduje warstwę biofilmu. Zapobiega odorom i procesom korozyjnym, związanym z działalnością bakterii siarkowych (SRB). Parmetol SL60 jest biocydem nieutleniającym, nie uwalnia do wody halogenów (chlor, brom) i nie powoduje korozji materiałów konstrukcyjnych. Preparat może być stosowany do dezynfekcji wody obiegowej w układach chłodzenia typu otwartego z recyrkulacją – wieże wyparne, skraplacze natryskowo – wyparne. Również do dezynfekcji wody obiegowej w zamkniętych układach chłodzenia i dezynfekcji wody lodowej.

Karta katalogowa Parmetol SL60