mask

RODMAR (ClO2)

Ditlenek chloru, roztwór 0,6%
Płyn przeznaczony do dezynfekcji: wody pitnej, systemów mycia z obiegiem zamkniętym (CIP),wody w instalacjach wodociągowych, wody stosowanej w zakładach przemysłu spożywczego m.in. wody lodowej, wody chłodniczej, wody recyrkulującej oraz instalacjach do ochładzania przez zanurzanie w zimnej wodzie, której jakość mikrobiologiczna powinna odpowiadać wymaganiom Ministra Zdrowia w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dezynfekcji ścieków.