mask

Citromar

Citromar pozwala na odtworzenie warstwy pasywnej bogatej w chrom po procesach wpływających na zniszczenie tej warstwy, które zdecydowanie obniżają odporność korozyjną stali nierdzewnej. Produkt Citromar powoduje ekstrakcję tlenków żelaza z powierzchni stali nierdzewnej powodując jej uszlachetnianie czyli pasywację. Po procesie pasywacji uzyskuje się jasną, metaliczną i pozbawioną osadów powierzchnię stali nierdzewnej.