mask

RENOCOR Cu

Preparat znajduje zastosowanie w uzdatnianiu wód chłodniczych i grzewczych w obiegach zamkniętych oraz otwartych, jako inhibitor korozji miedzi i jej stopów. Zalecany do stosowania w układach, gdzie woda ze względu na swoje parametry fizyko-chemiczne powoduje korozję elementów miedzianych, jak np. układy chłodzenia z wieżami wyparnymi, układy chillerów chłodzących z rurkami z miedzi, itp.