mask

Metody przemysłowego uzdatniania wody

Woda wykorzystywana w różnych instalacjach powinna posiadać odpowiednie właściwości fizykochemiczne. Utrzymanie jej dobrej jakości zapewnia sprawne i długotrwałe działanie układów chłodzenia, kotłów parowych i wodnych, a także rozmaitych obiegów zamkniętych. Istnieje wiele sposobów przemysłowego uzdatniania wody, które są wybierane w zależności od jej stanu i potrzeb instalacji. Sprawdźmy, co to za metody!

Dlaczego uzdatnianie wody jest tak potrzebne?

Urządzenia, które wykorzystują do swojej pracy wodę (np. kotły parowe i wodne) lub służą do jej transportowania (np. rurociągi czy instalacje wody pitnej), mają ścisłe wytyczne dotyczące jakości cieczy, która może się w nich znajdować. Ich spełnienie gwarantuje niezawodną pracę oraz utrzymanie wszystkich układów w doskonałym stanie. Kondycjonowanie wody i jej korekcja sprawiają, że:

 • nie wytrącają się żadne szkodliwe osady,
 • nie pojawia się korozja,
 • woda się nie pieni,
 • woda ma odpowiednią przewodność, pH, twardość i kwasowość,
 • nie gromadzą się żadne substancje organiczne, szlam ani muł.

Ponadto dzięki rozmaitym preparatom korekcyjnym woda ma odpowiedni skład, a więc pozbawiona jest nadmiaru tłuszczu oraz związków chemicznych i mineralnych, takich jak fosforany, wapń, sól, kwas krzemowy, miedź czy żelazo.

Jakie są podstawowe metody uzdatniania wody?

Woda kondycjonowana jest w dwóch etapach. Najpierw przeprowadzana jest przez stacje uzdatniania, a następnie wymaga obróbki finalnej. Polega ona na korekcie chemicznej wody za pomocą rozpuszczenia w niej specjalnie dobranych preparatów. Wystarczy ich niewielka ilość, by zapewnić cieczy pożądane właściwości fizykochemiczne. Do metod przemysłowego uzdatniania wody zaliczamy m.in.:

 • odżelazianie,
 • zmiękczanie,
 • odsalanie,
 • demineralizację,
 • odgazowywanie,
 • odtlenianie.

Tak oczyszczona i przygotowana woda nie przyczyni się do powstawania uszkodzeń, przegrzewania całej instalacji, osłabiania jej wydajności czy niszczenia materiałów, z których jest wykonana. Metoda uzdatniania zawsze powinna być dobierana na podstawie precyzyjnej analizy składu wody oraz z uwzględnieniem zapotrzebowania danej konstrukcji.