mask

Kotły parowe/wodne - ALKAMAR+

Preparaty MARCOR do kotłowni parowych posiadają Świadectwo jakości Zdrowotnej wydane przez PZH zezwalające na ich stosowanie do pary technologicznej w przemyśle spożywczym, gdzie para technologiczna ma bezpośredni kontakt z żywnością.

Preparat wraz z dodatkiem detergentu służy do alkalicznego czyszczenia układów wodnych z zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego.