mask

„NERKA CHŁODNICZA” – UZDATNIANIE I DEMIZERALIZACJA WODY OBIEGOWEJ
WUKŁADACH CHŁODZENIA Z ODPAROWANIEM (SKRAPLACZE AMONIAKU I WIEŻE WYPARNE)

Podstawowym celem działania „nerki” jest zmniejszanie ładunku soli rozpuszczonych w wodzie obiegowej, bez strat wody oraz zmniejszenie stężenia agresywnych anionów chlorkowych i siarczanowych, które odpowiadają za degradację warstewki cynkowej w stalach galwanizowanych, a w dalszej kolejności za korozję wżerową tych stali. Schemat ideowy „nerki chłodniczej przedstawia poniższy rysunek.

model filtrowania

System w podstawowej wersji zbudowany jest z dwóch kolumn wypełnionych odpowiednio dobranymi żywicami jonowymiennymi, umieszczonych na instalacji wody obiegowej. Właściwości użytkowe i parametry urządzenia dostosowane są do specyficznych warunków konkretnego obiektu oraz jakości wody chłodzącej.

Podstawowe korzyści z eksploatacji „nerki chłodniczej” dla użytkownika to:

  • ograniczenie zrzutu ścieków z obiegu chłodzenia tytułem odsalania,
  • ograniczenie zużycia wody uzupełniającej straty w obiegu,
  • zmniejszenie zużycia soli do regeneracji zmiękczacza oraz chemikaliów do kondycjonowania wody,
  • redukcja stężenia agresywnych anionów chlorkowych i siarczanowych, a co za tym idzie zabezpieczenie przed korozją metalowych elementów stalowych i ocynkowanych instalacji (skraplacze, wieże wyparne).

Efekty techniczne i ekonomiczne z wdrożenia technologii przedstawia załączony wykres, porównujący zużycie wody dla obiegu skraplacza wyparnego z dwóch lat: sprzed wprowadzenia technologii i po jej zaimplementowaniu.

wykres zużycia wody